Andelseiers vedlikeholdsplikt av vinduer og dører innvendig.

Innvendig vedlikehold av vinduer. Overflatebehandling av vinduer med ramme og karm i tre.

Styret får ofte henvendelser fra beboere med spørsmål om vinduene.
Vi ønsker derfor her å opplyse alle våre beboere om følgende:
Det er den enkelte andelseiers ansvar å vedlikeholde vinduer og dører innvendig.
Vinduene har en normal levetid på opp mot 40 år under forutsetning av jevnlig vedlikehold.

Overflatebehandling av rammer og karmer er svært viktig for vinduenes levetid. 
Det anbefales innvendig maling eller lakkering hvert fall med noen få års mellomrom
(2 - 6 år).
Dette er helt nødvendig for å beskytte trevirket mot fuktighet.
Dere sparer mye arbeid dersom dere behandler treverket på nytt før malngen begynner å sprekke.
Den innvendige overflaten skal hindre at luftfuktighet og kondensvann trenger inn i treverket.
Det er altså viktig at innvendige overflater vedlikeholdes slik at beskyttelsen av treverket opprettholdes.
Ved vedlikehold er det viktig at overflatene rengjøres med salmiakkvann (og skylles godt) eller et spesialvaskemiddel. Eventuell overflatesopp fjernes med stålbørste og soppvask, eventuelt et klorvaskemiddel med etterfølgende grundig skylling med rent vann. Løssittende maling slipes bort eller fjernes med stålbørste og skraping. Overflatene behandles så med egnet produkt.

Tettelister. 
Våre vinduer har en spesiell tettelist. Dere får hjelp av styret til å bytte eldre/dårlige tettelister ved å henvende dere til oss via vår vakttelefon.
Tettelister må ikke males.