BRANNSIKKERHET

ALLE HAR ANSVAR FOR Å FORBYGGE OG FORHINDRE BRANNTILLØP.

Det viktigste for beboere i borettslaget er at vi ivaretar sikkerheten og tryggheten til alle som bor her, og at vi forvalter fellesverdiene på en god måte.

Alle plikter å sikre at uvedkommende ikke får adgang til oppganger og felles rom.
Ytterdører skal alltid holdes låst. Personer man ikke kjenner skal ikke slippes inn.

Alle har ansvar for å forebygge og forhindre branntilløp.

Alle skal holde egne røykvarslere og pliktig brannslokker i sin bolig i orden.
Dette omfatter løpende vedlikehold og jevnlig kontroll.

Alle skal kjenne alminnelige, brannforebyggende tiltak og følge regler for bruk og lagring av ildsfarlige væsker.
 

Det er ikke tillatt å benytte oppganger som lagringsplass og dermed blokkere eller redusere rømningsvei. Dette gjelder oppganger, etasjeplan, kjellerganger og alle andre felles rom.

Alle forplikter å sikre god fremkommelighet og holde alle rømingsveier åpne.

Alle plikter å holde leiligheten sin i god tekninsk stand og alle arbeider som utføres skal være i henhold til de regler som til enhver tid gjelder.