24 apr 2019

Dette må du betale ekstra for

Gassflasker skal IKKE kastes i container.

Hver og en av andelseierne i Øvre Haugen Borettslag må betale ekstra etter containeren vi hadde i april.

Som bildet viser, har noen nemlig kastet gassflasker, elartikler, maling og bildekk i containeren. 

Når det skjer får borettslaget en ekstraregning fra de som håndterer avfallet. Og borettslagets utgifter betales som kjent gjennom felleskostnadene.

Gassflasker er svært farlig avfall og bildekk og elartikler er spesialavfall som absolutt ikke må kastes i container. 

Vi minner derfor om at spesialavfall alltid må leveres til en gjenbruksstasjon.

Det er heller ikke tillatt å kaste gassflasker, malingrester, hvitevarer, brunevarer, bildekk, lysstoffrør i containeren.