EL-BILER OG LADBARE HYBRIDBILER OG LADING I GARASJENE.

LADEBOKS FOR EL-BILER/LADBARE HYBRIDBILER I GARASJENE

Stadig flere anskaffer el-bil eller hybridbil.

Alle som har el-biler eller ladbare hybridbiler må montere eget strømuttak med egen strømmåler til denne på sin parkeringsplass i garasjen.

Kontakt Holmsen Elektro AS v/Frode Nilsen, tlf. 917 41 489 for å få utført dette.

Prisen for ladeboks El-bil Schuko fra Scandinavian Electric AS

kr. 6.765,- inkludert moms og montering.

Denne utgiften må dere selv bekoste.

I tillegg må dere betale for strømmen dere bruker til å lade bilen.

Måler avleses av styret 2 ganger i året.

Faktureringen administreres av OBOS.