Framdriftsplan for rehabiliteringen

Slik er planen fram til juni.

Framdriftsplan for de gjenstående blokkene.
Planen er ment som en omtrentlig tidsangivelse.

MDV. 21       :     Oppstart midten av januar. Ferdig første uke i mai. 

MDV. 19       :     Oppstart i begynnelsen av mars. Ferdig mai/juni. 

MDV. 17       :     Oppstart i uke 16. Ferdig i slutten av juni.

 

Vi gjør oppmerksom på at det skal utføres arbeid på alle balkonger, både på gulvet (membranen) sidefelt og tak.

Alle som har hage på kjøkken- eller stueside må,også rydde uteplassen sin. Det er ikke nødvendig å gjøre noe med treplattinger. Stillas monteres på plattingene.

Alle balkongene/uteplasser må tømmes/ryddes før oppstart. 

Alt som ligger på balkong gulvene inkludert gresstepper, trelemmer, hyller og lignende må fjernes.

Det som ikke er fjernet, vil bli kastet og den enkelte vil bli fakturert for kostnadene i tilknytning til dette.

Tilgang til balkongene fra innsiden blir ikke mulig i anleggsperioden. Balkongene betraktes som en del av anleggsområdet, og det er adgang forbudt til balkongene helt til stillasene er tatt ned og arbeidet avsluttet.

Vi minner om at det ikke er tillatt å hensette noe i borettslagets felles arealer.