Framdriftsplan for rehabiliteringen

Slik er planen fram til juni.

MDV. 17       :     Oppstart i uke 16. Ferdig i slutten av juni.

Det gjenstår ennå en del arbeider:

  • Arbeid på tak i MDV 21, 19 og 17 pågår.
  • Tak over alle inngangspartier skal omtekkes og nye, forbedrede avløp blir montert.
  • Alle inngangspartiene skal utbedres.

Det gjenstår en del arbeid på bakkeplan i noen blokker.

Skade på gjerder og porter vil bli reparert helt til slutt. Det samme gjelder utbedringer på gress/friområder.