FRAMDRIFTSPLAN REHABILITERING 2019 - 2020

Framdriftsplan rehabiliteringen..

Mange beboere ønsker å vite oppstartsdato i sine blokker.
Planen under  er ment som en omtrentlig tidsangivelse.

MDV. 29       :     Oppstart siste uken i oktober. Ferdig ca. midt i januar 2020.

MDV. 27       :     Oppstart midten av november. Ferdig ca. midten av februar.

MDV. 25       :     Oppstart månedsskiftet november/desember. Ferdig midten av mars. *

MDV. 23       :     Oppstart begynnelsen av januar. Ferdig første del av april. *

MDV. 21       :     Oppstart midten av januar. Ferdig første uke i mai. *

MDV. 19       :     Oppstart andre uken i februar. Ferdig i slutten av mai. *

MDV. 17       :     Oppstart første uke i mars. Ferdig i slutten av juni.*

*  I MDV 25, 23, 21, 17 og 19 er det taktekkingen som vil bli ferdig sist pga vinteren. Derfor er det satt av mere tid på disse blokkene.

Dette er kun omtrentlige tider. Det kan alltid oppstå uforutsette ting som innebærer at det blir en  forskyving.. 

Informasjon om endringer i tidsplanen vil bli gitt i den enkelte blokk.

Vi gjør oppmerksom på at det skal utføres arbeid på alle balkonger, både på gulvet (membranen) sidefelt og tak.

Det skal også utføres arbeid på betongtak og sidevegger på bakkeplan. Alle som har hage på kjøkken- eller stueside må,også rydde uteplassen sin. Det er ikke nødvendig å gjøre noe med treplattinger. Stillas monteres på plattingene.

Alle balkongene/uteplasser må tømmes/ryddes før oppstart. 

Alt som ligger på balkong gulvene inkludert gresstepper, trelemmer, hyller og lignende må fjernes.

Det som ikke er fjernet, vil bli kastet og den enkelte vil bli fakturert for kostnadene i tilknytning til dette.

Tilgang til balkongene fra innsiden blir ikke mulig i anleggsperioden. Balkongene betraktes som en del av anleggsområdet, og det er adgang forbudt til balkongene helt til stillasene er tatt ned og arbeidet avsluttet.

De som har markiser: Disse vil bli demontert/remontert.

Ødelagte markiser bli ikke remontert. Her må den enkelte beboer selv bekoste ny markise.

Vi minner om at det ikke er tillatt å hensette noe i borettslagets felles arealer.