Endret: 11 jan 2020     Opprettet: 14 okt 2019

HVOR KASTER VI AVFALL?

Alle beboere har ansvar for å kvitte seg med eget avfall.

Tidligere har borettslaget hatt en ordning med container hver måned. På grunn av misbruk i form av ulovlig kasting og høye kostnader kan vi ikke ha denne ordningen lengre.

Det betyr at hver og en av oss beboere heretter selv har ansvar for å kaste avfall vi ikke kan lagre på egne arealer.

Vi oppfordrer derfor beboere til å sette seg inn i hva slags avfall som kan kastes hvor:

Styret understreker at det er den enkeltes ansvar å kvitte seg med eget avfall. Det er ikke lov å kaste avfall i containere som brukes til rehabiliteringen.

Det er ikke lov å lagre noe som skal kastes i fellesskapets arealer.

Slik hensetting påfører naboer ekstrakostnader og hindrer rømningsveier ved brann.

Følg jevnlig med på nettsiden www.ovrehaugen.no for å holde deg oppdatert på nytt fra borettslaget.

Du kan også abonnere på nyhetsvarsel når nye saker legges. Det gjør du ved å legge inn e-postadressen din under Nyhetsvarsel på forsiden.