IKKE LEGG UT MAT TIL FUGLER PÅ BAKKEN I BORETTSLAGET

Økende mengde fugler og skadedyr (rotter og mus) i borettslaget.

Vi registrerer at beboere legger ut mat (brød og matrester) på bakken inne i borettslaget og rett utenfor bommen nedover i skråningen.
Dette tiltrekker i økende grad skjærer, måker og duer.

I tillegg melder vårt skadedyr firma at det er økende aktivitet av rotter og mus i borettslaget.
 

Vi ber derfor om at det heretter  ikke legges ut mat til fuglene på bakken.