KILDESORTERING OG AVFALLSHÅNDTERING.

Alle som bor i borettslaget skal kildesortere avfallet sitt.

KILDESORTERING.

Alle skal bidra til at avfallsanleggene våre fungerer. Det er av største viktighet at avfall kastes i riktig nedkast og dere må forhindre at nedkastene blokkeres.

Det betyr at i papirnedkastet må pizzaesker, pappkasser o.lign. ikke klastes hele. De må RIVES OPP i mindre deler og dere skal se AT ALT FALLER HELT NED I KASSEN.

DERE HAR ALLE SELV ANSVAR FOR AT STØRRE AVFALL OG SPESIALAVFALL BLIR FORSKRIFTSMESSIG BEHANDLET.

SØPPEL SKAL IKKE SETTES PÅ BAKKEN!

Alle beboere er ansvarlig for å kaste avfall de ikke kan lagre på egne arealer.

Vi oppfordrer derfor beboere til å sette seg inn i hva slags avfall som kan kastes hvor:

Styret understreker at det er den enkeltes ansvar å kvitte seg med eget avfall. 

Det er ikke lov å sette noe som skal kastes i fellesskapets arealer.

Slik hensetting påfører naboer ekstrakostnader og hindrer rømningsveier ved brann.

Følg jevnlig med på nettsiden www.ovrehaugen.no for å holde deg oppdatert på nytt fra borettslaget.