Endret: 11 feb 2020     Opprettet: 13 jun 2011

Storstua

I Maria Dehlis vei 37 har vi et lokale som er til utleie for borettslagets beboere.

Det er plass til maksimum 30 personer.

Lokalet kan leies i forbindelse med barnedåp, konfirmasjon og markeringer av runde fødselsdager. (30, 40, 50, 60 osv.)

Det er satt en nedre grense på utleie til fødselsdager på 30 år.

Lokalet leies ikke ut til barnebursdager.

Leien er på kr.750,- og et depositum på kr.500,- i tillegg.

Depositumet tilbakebetales i sin helhet dersom ikke noe har blitt ødelagt under leieperioden.

Det inngås en egen leieavtale i forbindelse med leie av Storstua.

Alle henvendelser vedrørende leie av Storstua skal være skriftlig.

Søknad sendes til ovrehaugen@getmail.no

I søknaden skal det opplyses om hvilken anledning søknaden om leie gjelder.