TILBUD OM OMBYGGING AV SIKRINGSSKAP.

Det er ennå mange leiligheter som har gamle sikringsskap med skrusikringer.

Det er opp til hver enkelt beboer å oppgradere til automatsikringer. Dette må bekostes av den enkelte.

Styret har fått pristilbud på dette fra Holmsen Elektro A/S.

Pristilbudet gjelder utskifting av kurssikringer til jordfeilautomater.

Hovedsikringer byttes til automatsikringer, og det monteres overspenningsvern.

Priser:

2-roms leilighet med 5 stk. kurssikringer: kr. 8.700,-

2-roms leilighet med 6 stk. kurssikringer: kr. 9.050,-

4-roms leilighet med 7 stk. kurssikringer: kr. 9.400,-

Alle priser er inkl. mva.

Hvis dette er et tilbud dere vil benytte, vennligst ta kontakt med

Holmsen Elektro AS v/elektriker Frode Nilsen Tiller, telefon 917 41 489.