KRAV VED REHABILITERING AV VÅTROM

OBOS PROSJEKT HAR UTARBEIDET EN KRAVSPESIFIKASJON SOM SKAL FØLGES NÅR BAD REHABILITERES/MODERNISERES. KRAVENE ER ABSOLUTTE OG SKAL FØLGES AV ALLE NÅR SLIKE ARBEIDER PLANLEGGES OG IGANGSETTES.

Det foreligger nå en kravspesifikasjon som alle skal følge når baderom/våtrom rehabiliteres/pusses opp.

Det er viktig å ha en dialog med styret før et slikt arbeid i gangsettes.

Det er også viktig at kravet i forbindelse med bytte av sluk blir fulgt:
Dette arbeidet skal utføres av borettslagets rørleggerforbindelse, og kostnaden dekkes av borettslaget.

Les kravene ved å klikke her.