9 nov 2019

Opprettelse av velferdsutvalg

Mulig å melde seg for å være med i arbeidet.

På oppfordring fra noen av våre beboere har styret besluttet å prøve å etablere et velferdsutvalg i borettslaget.

Utvalget skal planlegge og gjennomføre ulike tiltak/aktiviteter rettet mot alle som bor i borettslaget.

Utvalget kan bestå av inntil fem medlemmer i tillegg til et styremedlem.

Målet er å få etablert utvalget fra januar 2020.

Vi håper dette vil bidra til økt samhold og trivsel for alle her på Øvre Haugen.

Har dere forslag til beboere som har lyst å sitte i utvalget, kan dere melde
dette til styret i en mail til ovrehaugen@getmail.no innen 15.desember 2019. Det er også lov å melde inn seg selv.