OPPUSSING AV EGEN LEILIGHET

Kontakt styret før oppussing igangsettes!

Mange beboere pusser opp/renoverer sine leiligheter.

Godt vedlikehold av egne boliger er nødvendig og viktig.
Det har imidlertid forekommet noen tilfeller av ulovlig ombygging/bruksendring av leiligheter.

For å forhindre unødvendige merutgifter ved eksempelvis krav om tilbakestilling,
ber vi om at styret kontaktes før arbeid igangsettes.

Vi henviser også til våre retningslinjer for renovering av baderom.
Disse skal følges.
Vi ber om at det spesielt legges merke til at støyende arbeid, f.eks. boring i betong og pigging av betong, fortrinnsvis skal utføres på dagtid før kl. 16.00, og at det skal utvises nødvendig hensyn mens arbeidene pågår.