Parkering

Parkering er forbudt på borettslagets indre område.

Det er parkering forbudt på borettslagets indre område.

Det indre området innenfor bommen består av gangveier og det er dårlig framkommelighet flere steder. Borettslaget er pålagt å sikre at utrykningskjøretøyer kan komme fram til alle blokkene til enhver tid. Vi har rådført oss med Brann- og redningsetaten.

Borettslagets indre området er privat grunn, og det er det våre regler for kjøring og parkering som gjelder. Disse reglene sier at:

  • Parkering på det indre området kun er tillatt for kort av- og pålessing. 
  • Tillatelse til parkering ut over dette kan ikke forventes.

Styret skal sørge nødvendig framkommelighet for alle utrykningskjøretøyer og sikre at det er mulig å brøyte gangveiene om vinteren slik at kravet om framkommelighet blir ivaretatt.

Kort for forflytningshemmede utstedt av Oslo kommune gjelde ikke på borettslagets indte område.

Hvis beboere skal flytte, ha håndverkere eller lignende, kan styret kontaktes for å få en parkeringsdispensasjon for en definert tidsperiode slik at disse kan parkere ut over 20 min. på det indre området.