Siste nytt om bytte av vaktmester og veien videre etter generalforsamlingen i januar.

Styret ønsker først å takke alle for høy deltakelse, stort engasjement og grundig diskusjon på den ekstraordinære generalforsamlingen i januar. Protokollen fra møtet viser at 66% prosent stemte for å bytte vaktmester. 

 

Gjennom den ekstraordinære generalforsamlingen i januar, sa beboerne sitt. Der ble det fattet vedtak gjennom en demokratisk prosess. Det er alltid utfordrende å akseptere en avgjørelse man selv har vært uenig i. Men alle må respektere flertallets avgjørelse.

 

Styret er forpliktet til å følge opp vedtak fra eierne. Derfor sendte styret 21. januar brev til Furuset Vaktmestersentral med melding om oppsigelse og utmelding. 

 

Generalforsamlingen ga styret også fullmakt til å inngå avtale med ny leverandør av vaktmestertjenester, og det arbeidet er nå i gang.

 

Styret er opptatt av å få til en god overgang ved skifte av leverandør av vaktmestertjenester og vil følge dette tett opp.

 

Nytt firma skal levere vaktmestertjenester som inkluderer vintertjenester som snøbrøyting og strøing og grøntvedlikehold.

 

Vi vil komme tilbake med mer praktisk informasjon om den nye vaktmestertjenesten og utmeldelsen av Furuset Vaktmestersentral når vi vet mer.

 

Til slutt vil vi minne om at dersom du ønsker kontakt med styret, må du ta kontakt med oss gjennom  Vibbo, nettsiden ovrehaugen.no eller e-post eller kontakttelefon.

 

Vi er kjent med at noen beboere har startet en privat Facebookside for de som bor i borettslaget. Vi understreker at dette er et privat initiativ og at styret ikke har noen rolle i den, og derfor ikke deltar eller svarer på spørsmål eller kommentarer der.