Endret: 12 jan 2020     Opprettet: 5 nov 2019

Strømmen til stikk-kontaktene frakoblet i garasjene

Elbiler kan fortsatt lades gjennom ladeboks.

Strømmen til stikk-kontaktene i garasjeanlegget er frakoplet.

Årsaken er at  flere og flere eiere elbiler og ladbare hybridbiler lader disse bilene via de vanlige strømuttakene (som er husholdningskontakter).

Dette medfører en alvorlig brannfare i parkeringsanlegget.

DSB sier om dette:

"Advarer:

Mange lader elbilen gjennom en tradisjonell husholdningskontakt. 

Eksperter advarer mot å lade elbilen gjennom en vanlig stikkontakt. Vanlige stikkontakter i garasjer og eldre elektriske anlegg er ikke konstruert for å lade elbiler.

– En «på-veggen-lader» er helt nødvendig ekstrautstyr til alle elbiler. 

Det er mye tryggere å lade fra et sikkert anlegg med en egen kurs og kontakt som er laget spesielt for dette, sier sjefingeniør for elektriske anlegg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jostein Ween Grav".

I tillegg mener styret at det er uakseptabelt at elbileiere lar fellesskapet betale for strømforbruket til bilene deres.

Elbileiere må bestille ladeboks

De som har elbil, og som ønsker å lade bilen i garasjeanlegget, må kontakte Holmsen Elektro ved Frode Nilsen på telefon 917 41 489 for å bestille ladeboks.

Det koster 6.765 kroner inkludert mva. og montering, og er noe den enkelte selv må betale for.

Strøm for å lade bilen kommer i tillegg. Styret leser av strømmåleren to ganger i året og faktureringen administreres av OBOS.