Endret: 13 jun 2020     Opprettet: 8 jun 2020

VEDLIKEHOLD AV NYE BALKONGGULV.

Vedlikeholdsinstruks.

Det nye belegget må IKKE utsettes for belastning fra spisse gjenstander slik som stol- eller bordben eller annet. Dette kan føre til punktering og større skader via vanninntreging.

Stol- og bordben anbefales beskyttet med hensiktsmessig underlag.

Tunge gjenstander anbefales å løftes, ikke skyves ved flytting.

Ettermontering av flisgulv eller tregulv anbefales ikke.

Det presiseres:

Tregulv anbefales IKKE.

Belegget kan IKKE belegges med fliser, da gulvet ikke tåler kjemikaliene i flislim.

Det anbefales å rengjøre gulvet regelmessig med kost/feiebrett.

Det må ikke benyttes skarpe gjenstander.

Gulvet vaskes med et PH-nøytralt vaskemiddel og en fuktig klut. Deretter rengjøres kun med rent vann og en fuktig klut slik at alle rester av rengjøringsmidlet fjernes.

VANN MÅ IKKE HELLES UT OVER GULVET. DA RENNER DET NED TIL NABOENE!