VENTILASJON

Styret får ofte spørsmål om trekk og ventilasjon. Her følger noen opplysninger når det gjelder inneklima og vårt ventilasjonssystem. Dette er punkter alle må følge.

Alle leilighetene må ha et luftskifte. Dette betyr at leiligheten kontinuerlig må tilføres en mengde frisk luft som er tilstrekkelig til å fortrenge den brukte luftens innhold av fuktighet, lukter og andre forurensninger.
Det skal alltid være balanse mellom den mengden luft som tilføres og den mengden som trekkes ut av leiligheten.
I vårt borettslag har vi mekanisk ventilajon. Dette innebærer:

 • Luft tilføres leilgheten via ventiler i yttervegg over vinduene.
 • Luft trekkes ut av leilgheten via kontrollventiler (se bilde: runde ventiler) i bad, WC, kjøkken, bod, gjennom separate kanaler som går til tak.
 • Felles vifte er plassert på taket. Denne styres av et ur som er innstilt slik at viften har ulik hastighet til ulike tider av døgnet. Dette betyr at det største luftskiftet er om morgenen og på ettermiddagen.

Styret får ofte henvendelser fra beboere som for eksempel klager på at naboens matlukt kommer inn i leiligheten. Eller det kan være noen som forteller at de har mye dugg på vinduer eller tung luft inne.

Årsakene til slike problemer er:

 • Beboer har stengt (tettet, malt over, kledd inn e.lign.) en eller flere avtrekksventiler og/eller spalteventilene over vinduene.
 • Beboer har koplet avtrekksapparater (f.eks kjøkkenvifte eller elektrisk baderomsvifte) til avtrekksventilen.

Alle beboere må følge disse retningslinjene:

 • Avtrekksventiler på kjøkken, wc, bad og bod skal være åpne året rundt.
 • Kjøkkenskap må ikke monteres slik at de dekker over avtrekksventilen.
 • Tilluftsventiler i fasader/vinduer (spalteventilene som er montert i overkant av alle vinduene) skal være åpne året rundt. Her kan åpningen reguleres etter utetemperaturen.
 • Kjøkkenhetter eller elektrisk baderomsvifte skal aldri være tilkoplet avtrekkssystemet.
 • Spalteåpning i underkant av baderomsdøren (mot terskelen) sikrer luftforflytning og må aldri tettes eller fjernes.
 • Alle ventiler (tilluft og avtrekk) må rengjøres med jevne mellomrom. Støvsuger, børster og såpevann med klut er nødvendig.

GOD VENTILASJON ER VIKTIG FOR TRIVSEL OG HELSE.

GOD VENTILASJON ER VIKTIG FOR Å UNNGÅ BYGNINGSSKADER SOM FØLGE AV MUGG, SOPP OG RÅTE.